Δημοσίου ενδιαφέροντος


Δραστηριότητα Δυνατότητες - περιοχή λήψης
Δημόσια έργα Εναέρια και επίγεια βιντεοσκόπιση και φωτογράφιση.
Τουρισμός - Πολιτισμός Εναέρια και επίγεια βιντεοσκόπιση και φωτογράφιση τουριστικών χώρων, μουσείων, εκδηλώσεων.
Σπηλαιολογία Εναέρια και επίγεια βιντεοσκόπιση και φωτογράφιση σπηλαίων.
Τοποθεσίες - Ορεινών όγκων Εναέρια και επίγεια βιντεοσκόπιση και φωτογράφιση πόλεων, χωριών, ορεινών όγκων, δύσκολα προσβάσιμων σημείων.
Αθλητικές εκδηλώσεις Εναέρια και επίγεια βιντεοσκόπιση και φωτογράφιση αθλητικών εκδηλώσεων.

Ιδιωτικού ενδιαφέροντος


Δραστηρότητα Δυνατότητες - περιοχή λήψης
Ιδιωτικά έργα Εναέρια και επίγεια βιντεοσκόπιση και φωτογράφιση.
Επιχειρήσεις - Βιομηχανία Εναέρια και επίγεια βιντεοσκόπιση και φωτογράφιση. εγκαταστάσεων επιχειρήσεων ελαφριάς και βαριάς βιομηχανίας.
Τουρισμός Εναέρια και επίγεια βιντεοσκόπιση και φωτογράφιση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οικίες, παραθεριστικά θέρετρα
Εκδηλώσεων Εναέρια και επίγεια βιντεοσκόπιση και φωτογράφιση συναυλιών
Πολιτικών συγκεκτρώσεων Εναέρια και επίγεια βιντεοσκόπιση και φωτογράφιση προεκλογικών και πολιτικών συγκεντρώσεων
Real Estate Εναέρια βιντεοσκόπιση και φωτογράφιση οικοπέδων και οικιών αγοραστικού ενδιαφέροντος..
Αθλητικές εκδηλώσεις Εναέρια και επίγεια βιντεοσκόπιση και φωτογράφιση αθλητικών εκδηλώσεων.
Xtreme Εναέρια και επίγεια βιντεοσκόπιση και φωτογράφιση Xtreme καταστάσεων
Διαφήμιση Εναέρια και επίγεια βιντεοσκόπιση και φωτογράφιση για διαφημιστικές παραγωγές